Sidhuvudbild

Affärsidé

GuReSearch erbjuder tjänster kring hela eller delar av rekryteringsprocessen till företag med behov av chefs- och mellanchefsrekrytering samt vissa specialister.

Genom att tillhandahålla en kombination av olika väl definierade tjänster, sammansatta för att komplettera kundens högst individuella behov av support och rekryteringshjälp, erbjuds största möjliga kundnytta till bästa effektivitet.

Tjänsterna kan kompletteras och kombineras på olika sätt och efter hand om man så önskar. Läs mer under tjänster och metodik.