Sidhuvudbild

Definitioner

Begreppen research och search blandas ofta ihop och här klargörs innebörden av dem inom GuReSearch.

Med research avses här kartläggning av företag, branscher och personer vilka kan vara aktuella att kontakta för ett uppdrag. Resesearchinsatsen kan även innefatta att man tar kontakt med personer, för att höra om de är mogna/villiga att ta ett nytt steg i karriären. Kontakterna tas företrädesvis per telefon.

Med search avses här både kontakt med potentiella kandidater samt att man tar nästa steg i form av en intervju samt att man för processen vidare genom presentation och referenstagningar.

Gemensamt för både research och search är här att det sker ett proaktivt uppsökande till personer, som inte i första hand själva har uppgett sig vilja byta arbete.

Kandidater inom ramen för ett eventuellt annonsförfarande ingår dock självklart i urvalsprocessen.