Sidhuvudbild

Fullservice

Föredrar ni att få ett mindre antal slutkandidater för egen bedömning?

Först kommer naturligtvis arbetet i "Liten service" med uppdragsbeskrivning, analys osv.

Grundarbetet i "Fullservice" är det samma som för ”Stor service” men här tar GuReSearch rekryteringen även till nästa steg. Kandidaterna har träffat GuReSeach minst en gång för en personlig intervju och har valt att gå vidare och visa sig för uppdragsgivaren, men först då kandidaten anser att situationen är helt mogen för det. Eventuella känsliga och konfidentiella situationer kan avvakta tills starkt intresse finns för att bli presenterad. Två till fyra kandidater presenteras här skriftligen och muntligen varefter uppdragsgivaren träffar dem.

Kombinerat med annonsering kan fullservicen i vissa fall ge ännu mera. Då utgör kravprofilen stommen i annonseringen och vägledning i urvalsprocessen.

Kandidater som söker via annons administreras av GuReSearch och ingår i hela kandidaturvalet, med undantaget att hela kandidatlistan och alla handlingar från annonsering disponeras fritt av uppdragsgivaren.

Referenser tas på den som väljs till slutkandidat och på denne görs också en personbedömning om så önskas.

Parterna förhandlar och avtalar om anställning.

Uppföljning I ”Fullservice” ingår en uppföljning med både uppdragsgivare och kandidat efter 6 och 12 månader

Garanti lämnas även i "Fullservice" med förnyad rekrytering utan kostnad under vissa förutsättningar.