Sidhuvudbild

Intervju - nå fram

Vill du säkerställa din egen intervjuteknik?

Det är lätt att bli hemmablind och göra som man alltid har gjort, det vet vi alla. Ibland kan det vara väl använd tid att låta någon utomstående lyssna och återkoppla hur man egentligen lyckas.
Kanske en utomståendes blick för hur du når fram i dina intervjuer skulle vara givande?
Du kan på så sätt befästa eller utveckla din kompetens som intervjuare så att du framöver alltid vet att du får med det mest väsentliga och att kandidaten ger sitt absolut mest äkta intryck.

Genom att GuReSearch är med på en intervju och ger personlig feedback på detta så kanske du kan nå ytterligare ett steg till i rollen som intervjuare. Efter en muntliga feedback och diskussioner om hur och vad som kan förbättras så är vi med på ytterligare en intervju.

Genomslagskraften på denna personliga support på intervjutekniken visar sig och du och kandidat får ut mera av mötet än tidigare.

Här erbjuds du både ett personligt upplägg och en fast struktur samt en plan för detta.