Sidhuvudbild

Konsulter

bredd-183-IMG_0470-Birgitta-kvadrat.jpg Birgitta Gure, fil kand från Lunds Universitet och certifierad coach hos ICF, International Coach Federation, äger företaget. Hon har mer än 25 års bakgrund som searchkonsult inom rekrytering. Här finns även en specialisering på utveckling av formerna för research, så att potentialen för god träffsäkerhet blir så hög som möjligt.

Parallellt med sin verksamhet som searchkonsult eller headhunter har Birgitta Gure som affärsutvecklingskonsult arbetat i och nära ideella organisationer och andra större idéburna organisationer. Genom utveckling av egna produkter finns dessutom stora kunskaper inom verkstadsindustrin och immaterialrätt, startup-verksamheter mm.

Birgitta Gure har fram till egen konsultverksamhet 1988 haft flera chefsroller både inom näringslivet och inom offentlig förvaltning.
birgitta.gure@guresearch.se
070 714 39 29

anita2.jpg Anita Jussil har inriktningen att arbeta med Second Opinion och är certifierad för ett flertal testinstrument. Anita har en gedigen erfarenhet av chefs och specialistrekrytering och är mycket branschbred. Hennes erfarenheter sträcker sig över flera decennier.

DSC00256_fixad_ljusare.jpg Christine Strandh, civilekonom och legitimerad psykolog från Stockholms Universitet har 15 års erfarenhet av personbedömningar bl a baserade på personlighetstester i samband med rekrytering. Christine arbetar även med coachning och personlig utveckling.

I företagskonstellationen finns ytterligare tre mycket erfarna headhunters som arbetar med GuReSearch metoder och som medverkar i större rekryteringar där många ska anställas.