Sidhuvudbild

Mellanservice

Har ni en resursstark och erfaren HR avdelning?

Då kan en mellanservice vara det rätta steget. Här erbjuds en professionell research i sin första fas. Vilka kontakter finns i de egna nätverken, både på uppdragsgivarsidan och hos GuReSearch? Finns speciella företag som kan ha intressanta personer?

I ett dokument, lätt att arbeta vidare med, får du uppgifter på företag och personer. Kontaktuppgifter och andra uppgifter som tex utbildningsbakgrund kommer också här. Det material som levereras här är checkad avseende aktualitet men däremot finns inga uppgifter om personerna i fråga har intresse av att byta jobb eller ej. Du som kund närmar dig sedan personerna för att intressera dem för ditt företag och den roll som skall besättas. I arbetet använder du uppdragsbeskrivningen som vi arbetat fram under ”Liten service”