Sidhuvudbild

Prisfilosofi

Oberoende av roll har GuReSearch alltid ett fast pris.

Det kan ibland vara lättare att hitta någon till en hög befattning än till en lägre och ibland är det precis tvärtom. Vi arbetar därför bara med fast pris oberoende av roll och skiljer alltså inte på befattningsnivåerna.
Kopplingen till lönesättningen för den tilltänkte kandidaten, vilket är vanligt i branschen, saknas alltså.