Sidhuvudbild

Rekryteringsnivån väljer du!

Principen för vårt erbjudande är att du såsom kund själv väljer vilken nivå som passar dig bäst att anlita oss för.
Det är en och samma konsult som gör hela uppdraget, från a till ö, med undantag för personbedömningar där partners ibland anlitas. Har du ett behov av en stor rekryteringsinsats med många rekryteringar samtidigt, kan vi lösa det, då det finns ett nätverk med erfarna konsulter att samarbeta med. Men det är alltid de metoder och principer som GuReSearch står för som är verktygen.

De nivåer GuReSearch arbetar med har vi valt att kalla vid termer som inte är brukliga i rekryteringssammanhang, men som ska ge insikt om ett annorlunda sätt att arbeta på.

Liten service
för övergripande överväganden och fastställande av uppdragsbeskrivning och rekryteringsstrategi.

Mellanservice
för att få en kartläggning av företag och namn och som riktar sig till resursstarka kunder med erfarna HR avdelningar som själva vill göra en stor del av arbetet.

Stor service
för att hitta och kontakta kandidater i det allra första steget om du som kund inte själv har resurser eller vill göra det.

Fullservice
för att erhålla ett fåtal väl intervjuade och bedömda slutkandidater för eget ställningstagande.

Individservice
för behovet av fristående utvärdering och testning och referenstagning utanför ett ordinarie rekryteringsuppdrag, sk second opinion. Testerna genomförs av leg psykolog och certifierad testanvändare knutna till GuReSeach.