Sidhuvudbild

Second opinion

Behöver ni ha en second opinion på någon speciell?

Helt utanför ett rekryteringsuppdrag kan det finnas behov eller intresse av att göra en personbedömning och utvärdera någon i organisationen eller någon som ni överväger att ta in.

Vid en second opinion gör vi en fördjupad personbedömning av kandidat som uppdragsgivaren redan har identifierat. Det kan vara en intern eller externa sökanden. Genom second opinion ger vi er en kvalificerad oberoende bedömning av kandidatens styrkor och potential samt lämplighet för tjänsten.

I ett utvecklingsprogram kan det vara viktigt att se en medarbetarens styrkor och personlighet i förhållande till organisationen i övrigt. Denna service utförs av legitimerad psykolog och/eller certifierade testanvändare.