Sidhuvudbild

Stor service

Vill ni inte kontakta kandidaten i allra första steget eller saknas resurser att göra det?

Här erbjuds då en professionell research med de initiala kontakterna tagna till potentiella kandidater. Arbetet sker interaktivt och löpande under researcharbetets gång, med en systematisk och metodisk plan som grund. Intresserade kandidater får ta del av uppdragsbeskrivning och levererar sina CVn och ev annat presentationsmaterial.

Liten service är alltid grunden för arbetet.

När ett antal intresserade kandidater har identifierats genom flera samtal per telefon, sätts personliga möten upp mellan uppdragsgivaren och kandidaterna, som nu kan vara ganska många till antalet och som presenteras under en längre tid.

Från den här punkten sköter uppdragsgivaren processen vidare helt och hållet med intervjuer referenstagningar mm.

Kombinerat med annonsering kan ”Stor service” i vissa fall ge ännu mera. Då utgör kravprofilen stommen i annonseringen och vägledning i urvalsprocessen.

Kandidater som söker administreras av GuReSearch och ingår i hela kandidaturvalet, med undantaget att hela kandidatlistan och alla handlingar från annonsering disponeras fritt av uppdragsgivaren. GuReSearch föreslår och bokar möten mellan uppdragsgivare och kandidat.