Sidhuvudbild

Träffsäkerhet

GuReSearch har i alla processer förfinat metodiken för att bli så snabb och träffsäker som det bara går. Med minimal administration hålls effektiviteten uppe och arvodet nere. Det finns inte något moment som är oviktigt eller viktigare än något annat när det handlar om att lyckas i en rekrytering. Det gamla ordspråket ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk” är en devis som håller till fullo i vårt arbete.

De potentiella kandidater som GuReSearch tar kontakt med i en proaktiv searchprocess stämmer oftast mycket väl in på kravprofilen.

Fingertoppskänsla i kandidatkontakter i kombination med och väl utvecklad metodik och moderna hjälpmedel minimerar risken för felsteg och maximerar tryggheten i beslutet.