Sidhuvudbild

Vi erbjuder

Vårt erbjudande är uppdelat i två block - Rekrytering och Karriärcoaching -

REKRYTERING mm

Flexibiliteten och den självklara möjligheten att sätta sin egen nivå på sitt rekryteringsbehov styr formuleringen av tjänsteutbudet.

Metodiken skiljer ut sig genom att det finns möjligheter att i förväg kombinera flera olika steg och välja på vilken nivå som en konsultinsats behövs. Därtill kan du under resans gång komplettera med utökade, väl definierade, servicenivåer när och om behovet uppstår. Med denna möjlighet till valfria och flexibla uppgraderingar så anlitar du bara GuReSearch till det du i varje steg känner att du har behov av. Och detta är kort sagt hela avsikten med de olika servicenivåerna

De olika nivåerna riktar sig till olika typer av behov som du som kund kan ha. Även om du bestämmer dig för ett samarbete på en lägre servicenivå så kan du bygga på den längre fram i arbetet.

Engagemangsnivån ökar ju längre ner i skalan du går.

KARRIÄRCOACHING

Sedan närmare 10 år arbetar vi även framgångsrikt med att stötta individer i vägen att utvecklas i sitt företag alternativt att hitta ett arbete om man inte har det redan.

ACC_WEB1.jpg