Sidhuvudbild

Vi erbjuder

ACC_WEB1.jpg Så här kan jag hjälpa dig:
När du har kört fast och inte vet hur du ska gå vidare, i ditt företag eller organisation, eller om det finns låsningar visavi din personal eller dina kollegor så kan jag stötta dig. För att kunna sätta nya mål får du hjälp att lyfta blicken och se det som du inte annars skulle se. Du får verktygen, medlen, inspirationen och kraften att för att nå dina mål. Med mig får du en rak, tydlig och lyssnande medspelare, som inte släpper taget när du behöver det som mest.
Har du en ny idé som du vill sätta i verket med en affärsplan så är jag en kunnig och intresserad rådgivare för att skapa din framgång.

Jag arbetar med att lotsa och stötta ledare och medarbetare att hitta rätt väg i yrkeslivet. Det kan vara som bollplank i knepiga situationer på arbetsplatsen, oftast knutna till ledarrollen eller till exempel att stötta dig till en ny yrkesplattform. Jag har haft en intressant utveckling i näringslivet under många år, både som medarbetare och chef samt som egen företagare med produktutveckling och innovationer. Jag har även en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning.
Som juryledamot i Venture Cup -Sveriges största affärsplanstävling - har jag väglett ett flertal företag till framgång genom att granska affärsplaner och sätta fingret på de kritiska frågorna för att företaget ska utvecklas.