Sidhuvudbild

VÄLKOMMEN ATT HITTA DITT NÄSTA STEG - KARRIÄRCOACHING

Vi stöder och vägleder dig i möjligheten att pröva nya angreppssätt och nya lösningar för att hitta ditt nästa steg i arbetslivet.
Grunden är personliga möten och vår insats löper under tre till tolv innehållsrika månader.

Hitta din utveckling i ditt företag genom kvalificerad karriärcoaching hos oss.
Ge dig själv möjligheten att under erfaren ledning få stöd i din yrkesroll eller i dina funderingar på ditt nästa steg i yrkeslivet. Vi är ICF certifierade coacher med lång erfarenhet.

Läs vidare under Vi erbjuder

VÄLKOMMEN TILL ETT MÅNGSIDIGT ERBJUDANDE FÖR DINA REKRYTERINGSBEHOV

GuReSearch tillhandahåller hela rekryteringsprocessen, dock med en stark betoning på Executive Search. I det arbetet tillämpar vi främst vår egen väl utvecklade headhuntingmetodik, vilket vi med framgång gjort i över tjugo år.

GuReSearch erbjuder dessutom specialisttjänster inom Executive Research - den viktigaste delen i hela sökprocessen. Med en alltid lika gedigen research missar vi aldrig målet: Att finna med den bästa tänkbara kandidaten för varje uppdrag.

Du väljer!

Hos oss kan du välja den nivå av hjälp i ditt rekryteringsarbete som passar just dig! Du kan självklart uppgradera ditt behov av nivå när du själv vill och när du själv behöver.

Läs mera under Vi erbjuder om hur vi definierar de olika begreppen och om vårt breda och väl definierade utbud.

MENTORSKAP
Birgitta Gure är en av mentorerna hos mentorerna.se. Där kan du läsa mer om hur hon arbetar med mentorskap för ledare, karriär och entreprenör.Välkommen till Mentor Birgitta Gure

KARRIÄRCOACHING
Vi kan följa stötta o utveckla din personal, nyss anställd chef, eller chef som behöver hitta en ny plattform för sitt ledarskap. Enbart ICF certifierad coach hos oss arbetar med detta. Läs mer under Vi erbjuder/Karriärcoaching samt under Referenser/Karriärcoaching
Kontakta oss för upplägg och offert.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in