Sidhuvudbild

SIDAN ÄR UNDER ÖVERSYN SÅ DEN HALTAR NU I SITT INNEHÅLL. HA ÖVERSEENDE! SNART ÄR DEN KLAR OCH AKTUELL

VÄLKOMMEN ATT HITTA RÄTT MED EN ERFAREN MENTOR - COACH

Vi stöder och vägleder dig i möjligheten att pröva nya angreppssätt och nya lösningar för att hitta ditt nästa steg i arbetslivet.
Grunden är personliga möten och vår insats löper under tre till tolv innehållsrika månader.

Hitta din utveckling i ditt företag genom kvalificerad mentorskap och karriärcoaching hos oss.
Ge dig själv möjligheten att under erfaren ledning få stöd i din yrkesroll eller i dina funderingar på ditt nästa steg i yrkeslivet. Som ICF certifierad coach finns en lång och djup erfarenhet.

Läs vidare under Vi erbjuder

MENTORSKAP
Birgitta Gure är en av mentorerna hos mentorerna.se. Där kan du läsa mer om hur hon arbetar med mentorskap för ledare, karriär och entreprenör.Välkommen till Mentor Birgitta Gure

KARRIÄRCOACHING
Vi kan följa stötta o utveckla din personal, nyss anställd chef, eller chef som behöver hitta en ny plattform för sitt ledarskap. Enbart ICF certifierad coach hos oss arbetar med detta. Läs mer under Vi erbjuder/Karriärcoaching samt under Referenser/Karriärcoaching
Kontakta oss för upplägg och offert.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in