Sidhuvudbild

VÄLKOMMEN ATT HITTA RÄTT MED EN ERFAREN MENTOR - COACH

Jag stöder och vägleder dig i möjligheten att pröva nya angreppssätt och nya lösningar för att hitta ditt nästa steg i arbetslivet.
Grunden är personliga möten och vår gemensamma insats löper under tre upp till kankse tolv innehållsrika månader.

Hitta din utveckling i ditt företag genom kvalificerad mentorskap och karriärcoaching här.
Ge dig själv möjligheten att under erfaren ledning få stöd i din yrkesroll eller i dina funderingar på ditt nästa steg i yrkeslivet. Som ICF certifierad coach finns en lång och djup erfarenhet.

Läs vidare under Vi erbjuder

KARRIÄRCOACHING och MENTORSKAP

Under 2023 följer och stöttar jag precis som tidigare år ett antal adepter till nya insikter om hur man kan gå vidare i sitt yrkesliv. Många gånger finns det en koppling till den privata sidan också. Det har varit och är mycket givande att ha en roll som mentor där hela ens yrkesliv kan ge positiva verkningar på dem som är mitt i yrkeslivet och som är frågande inför sina nästa steg.

Läs under Referenser vad adepterna tycker!

Välkommen du också eller om du känner någon som behöver ha ett erfaret bollplank.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in