Sidhuvudbild

VÄLKOMMEN ATT HITTA RÄTT MED EN ERFAREN MENTOR - COACH

Jag stöder och vägleder dig i möjligheten att pröva nya angreppssätt och nya lösningar för att hitta ditt nästa steg i arbetslivet.
Grunden är personliga möten och vår gemensamma insats löper under tre upp till kankse tolv innehållsrika månader.

Hitta din utveckling i ditt företag genom kvalificerad mentorskap och karriärcoaching här.
Ge dig själv möjligheten att under erfaren ledning få stöd i din yrkesroll eller i dina funderingar på ditt nästa steg i yrkeslivet. Som ICF certifierad coach finns en lång och djup erfarenhet.

Läs vidare under Vi erbjuder

Du väljer!

Hos oss kan du välja den nivå av hjälp i ditt rekryteringsarbete som passar just dig! Du kan självklart uppgradera ditt behov av nivå när du själv vill och när du själv behöver.

Det erbjuder GuReSearch.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in