Sidhuvudbild

Om GuReSearch

Birgitta Gure, fil kand från Lunds Universitet och certifierad coach hos ICF, International Coach Federation, äger företaget. Hon har mer än 25 års bakgrund som mentor samt som executive searchkonsult inom rekrytering. Med denna bakgrund finns en djup förståelse för arbetslivets alla utmaningar när det gäller karriär, ledning, och både utveckling och avveckling samt mycket annat.

"Jag har startat flera företag, lagt ner några, har lyckligen haft egen mentor och vet hur oändligt mycket det betytt. Både lyckats och misslyckats!"

Parallellt med sin verksamhet som mentor och searchkonsult har Birgitta Gure som affärsutvecklingskonsult arbetat i och nära ideella organisationer och andra större idéburna organisationer. Genom utveckling av egna produkter finns dessutom stora kunskaper inom verkstadsindustrin och immaterialrätt, startup-verksamheter mm.

"Min röda tråd är arbete med förändrings och utvecklingsarbete. Först som projektledare i offentlig förvaltning för organisationsutveckling och samhällsbyggnad - bostadsbyggnad, trafik, vård och omsorg. Därefter i näringslivet som marknadschef för ett internationellt sportmodeföretag med bas i Stockholm. Vidare som logistik- och inköpschef i ett internationellt videoföretag, fortsatt sen som VD för en medelstor reklambyrå med inriktning på konsumentvaror.
Egen företagare sen 1988, först med fokus på ideella organisationer och deras insamlingsverksamhet, tex strategisk planering för Cancerfonden och Röda Korset med flera. Initierat och drivit flera nyskapande insamlingsprojekt"

birgitta.gure at guresearch.se
070 714 39 29

IMG_57212.jpg