Sidhuvudbild

Uppdrag

De mentoruppdrag som är aktuella är också konfidentiella. Vad tidigare adepter och kandidater inom rekrytering har tyckt och sagt kan du läsa under referenser.

I avsnittet Avslutade uppdrag ges exempel på genomförda rekryteringsuppdrag som tillsammans med ett stort antal mentorskap har gett den bredaste bas för ett gott mentorskap man kan få.