Sidhuvudbild

Uppdrag

Av konfidentialitetsskäl är alla roller vi söker till inte publika.
Du kan i alla händelser alltid ta en kontakt per mail och flagga för intresse för en ny utmaning.

Är du intresserad av en ny roll så skicka ditt CV och ett följebrev till
intresse at guresearch.se och ange i rubrikfältet vilken roll det skulle gälla.