Sidhuvudbild

Avslutade uppdrag

UNDER SENASTE ÅREN HAR VI BL A AVSLUTAT DESSA UPPDRAG

Chef Fastighetsdrift till Stockholms Hamnar

Marknadsansvarig affärsområden Gods till Stockholms Hamnar

Marknads- och försäljningschef till Stockholms Hamnar

Affärsmässig enhetschef till Stockholms Hamnar

Chef Hamn och Trafik till Stockholms Hamnar

Marknadschef till telecomföretag

HR Chef till internationell koncern

Miljöstrateg med chefsansvar till Stockholms Hamnar

Chef Nuclear till Inspecta Sverige

Chef Transport o Logistik

Projektledare anläggning till Stockholms Hamnar

Projektchef Kapellskär till Stockholms Hamnar

Fastighetschef till Stockholms Hamnars Fastighetsavdelning.

Projektchef Norvikudden till Stockholms Hamnars byggnation av en ny storhamn i Nynäshamn.

Chef Bostadsrättsbildning till SSM Bygg & Fastighets, för bolagets behov av att hålla ihop alla frågor från planering av brf till slutligt överlämnande till en permanent styrelse.

Projektchef till SSM Bygg & Fastighet, för att möta företagets expansion.

Miljöstrateg till Stockholms Hamnar för strategiska bedömningar avseende ekonomi, miljö och miljönytta, både kort och långsiktigt. Vidare att driva olika miljöprojekt tx elanslutning i hamnarna.

Key Account Manager
till ett IT relaterat företag en erfaren b2b säljare som kommer att ansvara för och förvalta relationer med stora kunder.

Projektchef/Vice VD till SSM Bygg och Fastigheter,
det lilla kreativa företaget med högt i tak och medarbetare med stort eget ansvar. Verksamheten har utökats med en projektchef med ansvar för genomförandet av större byggprojekt.

Platschef/produktionschef till SSM Bygg och Fastigheter,
det lilla kreativa företaget med högt i tak och medarbetare med stort eget ansvar. Verksamheten har utökats med en plats/produktionschef med ansvar för kvalitets och ekonomi för projektet.

Projektledare VVS till Familjebostäder. Rollen var att som internkonsult, på uppdrag av distriktet och områdesförvaltaren, ansvara för genomförandet av planerade och löpande underhållsprojekt.

Projektledare Bygg till Familjebostäder. Rollen var att som internkonsult, på uppdrag av distriktet och områdesförvaltaren, ansvara för genomförande av planerade och löpande underhållsprojekt.

Förläggare
Till Liber söktes en förläggare för området pedagogik. Utgivningen avsåg kurslitteratur inom en rad akademiska ämnen och fortbildningslitteratur för yrkesverksamma inom de fälten.

Administrativ chef
Till ett expansivt tjänsteföretag har en adm chef rekryterats med det övergripande ansvaret för IT, personal, växel/reception, kredit, kassa frågor samt kontorsservice. Erfarenhet från arbete inom och kunskap om bank och finansmarknaden har varit viktiga i processen.

HR Chef
Till ett medelstort byggföretag har en HR chef rekryterats och som kommer att ha hela Sverige som arbetsfält med uppgifter som spänner över hela HR området.

Projektledare tidiga skeden till Familjebostäder. Rollens huvudsakliga uppgift är att arbeta med byggprojekt i tidiga skeden men också med möjlighet att driva projekten i mål.

Projektchefer Infrastruktur till Stockholms Hamnar.
För utbyggnad av Värtahamnen och ny hamn på Norviksudden i Nynäshamn har projektledare-projektchefer rekryterats. Gedigen erfarenhet av ledningsarbete i större infrastrukturprojekt med komplexa förhandlingar var ett krav samt stor vana vid kontakter med myndigheter, entreprenörer, kommuner, konsulter etc .

Upphandlingsansvarig till Svenska Kraftnät,
med erfarenhet av kvalificerad upphandling i större organisationer eller myndigheter. I rollen ingår att delta mycket aktivt i uppbyggnaden av struktur och former för hela inköpsverksamheten.

CFO till Gotlandsbolaget
Till koncernen Rederi AB Gotland har rekryterats en person med erfarenhet av extern och intern koncernredovisning med allt vad det innebär. I det skede som koncernen nu befinner sig i innebär rollen att arbeta mycket med förändringsprocesser i allt det som har med ekonomistyrning att göra. Bolaget har ett tjugotal dotterbolag.

Bitr Projektledare till Statens Fastighetsverk

Projektledare ombyggnad till Familjebostäder

2 Projektledare till Stockholms Fastighetskontor

Koncernövergripande HR chef
För en forskningskoncern Swereas räkning har genomförts en genomlysning av förutsättningarna och behoven av att inrätta en ny roll som HR chef på koncernnivå. Studien medförde att dotterbolagens olikheter och behov blev tydliga och att förarbetet för en rekrytering fick arbetas igenom mycket mer än vad först avsågs

Försäljningschef stålbroar till ett industriföretag

Försäljningsingenjör grundläggning till ett industriföretag

Regionchef Norr Till Carillion Rail Sverige som arbetar med spår- och järnvägsunderhåll

Tekniska konsulter med ledaransvar till ett tekniskt konsultföretag,
Regionchef till Bergteknik, Affärsområdeschef till Vatten o Miljö, Regionansvarig till Vatten o Miljö, Regionansvarig till Vatten o Geologi.

Financial Manager Till större tillverkande företag inom transportindustrin, Bombardier, har tillsammans med det franska ägarbolaget rekryterats en Financial Manager med bakgrund inom transport och tillverkning.

Audit Manager och Senior Audit Manager till ett industriföretag

Tax Manager och Senior Tax Manager till ett industriföretag.

VD till ett dotterbolag inom en forskningskoncern

IT-ansvarig till mindre men växande företag med allt fler franchisetagare har Rollens fokus är it-strategiska frågor och övergripande utveckling.

Affärsområdeschef till tjänsteföretag med många internationella kontakter. Rollen har inriktning på utveckling av ett av företagets affärsområden med ansvar för att formulera affärsplan, mål och visioner samt coacha sälj- och marknadsorganisationen att fortsätta utvecklas och prestera goda resultat.

IT-projektledare till Capio Diagnostik

Försäljningschef till medelstor intresseorganisation. Personen får ansvar för att utvecklingen vidare och att sälja medlemskap till nya målgrupper.
Ett nära nära samarbete med marknadssidan och en ledning av en säljgrupp blir viktiga inslag i det dagliga arbetet.

VD till ett större logistikföretagen

Key Account Manager till ett expansivt företag inom affärsområdet facility management

Förhandlingschef till Huddinge kommun

Kundtjänstchef till Huddinge kommun

IT chef till Huddinge kommun

Controller till Fox Film

Financial Manager till ett företag inom bilbranschen

IT-samordnare Infrastruktur till en större ideell organisation

NEDAN AVSLUTADE UPPDRAG NÅGOT LÄNGRE TILLBAKA

Redovisningschef- Försvarsmakten, Controller/upphandlare - Försvarsmakten, Ekonomichef - Arkitektkopiegruppen, Presschef - Telia International Carrier, Kommunikationsstrateg - Telia International Carrier, Inköpare - Pharmacia Upjohn, Ekonomichef - Däckia, Key Account Manager - ICL Nordic, Ekonomichef - Profcom, VD - Danzas ASG, Nordisk Terminalchef - ASG Omlastning, General Manager - Habia Teknoflour, Marknadschef - Sollentunamässan, Presschef - Försvarsmakten, VD - Memec, Produktionschef - Nordwaggon, Regionchef - WM data, Teknisk support - Memec, Säljare - Memec, Strategic Account Manager - AMP Raychem, Ekonomichef - EF, Resebyråchef Ronneby - Nyman& Schlultz, Exportchef - Dalaspack, Säljare - Ornatus, Försäljningschef - Amistor, Inköpschef - Nyman & Schultz, IT-chef - Bennet Resebyrå, Account Manager - Avnet Nortec, VD sekreterare - Östgötabanken, Verkstadschef - Floby, Ekonomichef - Trolle Ljungby, Scandinavian Manager - Yokohama, Affärsområdeschef - Nyman & Schultz, Krafthandläggare - Uppsala Energi, VD - Blue Scandinavian, Säljare - RMI Berghs, VD - Ringborg, Concept Manager - Optiroc, Chef - Danske Bank, FAE- Bexab, VD - Ferrolegeringar, Finansanalytiker - Skandiabanken, Utvecklingschef - Optiroc, FAE - Hitachi, Projektledare - Hollyhammar, Kvalitetschef - Mefab, Affärsutvecklingschef - Onoff, VD - Cavab, Business Controller - Elektronikgruppen, Tekniskt Säljstöd - Elmo, Personalchef - Bennet Resebyrå, VD - Selma Lagerlöf Hotel, Chef Reklamproduktion - Ving Resebyrå, Produktchef - Arla, Chef Kundsupport - Telia Central Support, Säljare - HDP Paulsson, Affärsområdeschef - HDF Paulsson, Säljare - Dipcom Electronics, Säljare - Siemens Elema, Säljare - Telge Energi , Regionchef - Upplands Motor, Teknisk konsult - ELU konsult