Sidhuvudbild

Avslutade uppdrag

UNDER ÅREN HAR VI BL A AVSLUTAT DESSA UPPDRAG
Sammantaget ger den stora bredden av uppdrag all den erfarenhet som behövs för att vara en partner i mentorskap för den enskilda individen eller för företaget.

Chef Fastighetsdrift - Stockholms Hamnar Marknadsansvarig affärsområden Gods - Stockholms Hamnar
Marknads- och försäljningschef - Stockholms Hamnar Affärsmässig enhetschef - Stockholms Hamnar Chef Hamn och Trafik - Stockholms Hamnar Marknadschef - telecomföretag HR Chef - internationell koncern Miljöstrateg med chefsansvar - Stockholms Hamnar Chef Nuclear - Inspecta Sverige Projektledare anläggning - Stockholms Hamnar Projektchef Kapellskär -Stockholms Hamnar
Fastighetschef - Stockholms Hamnars Fastighetsavdelning.Projektchef Norvikudden- Stockholms Hamnar Chef Bostadsrättsbildning - SSM Bygg & Fastigheter,Projektchef till SSM Bygg & Fastigheter,
Miljöstrateg- Stockholms Hamnar Projektchef/Vice VD till SSM Bygg och Fastigheter,
Platschef/produktionschef- SSM Bygg och Fastigheter, Projektledare VVS -Familjebostäder. Projektledare Bygg - Familjebostäder. Förläggare -Liber förlag Projektledare tidiga skeden -Familjebostäder. Projektchefer Infrastruktur - Stockholms Hamnar.Upphandlingsansvarig -Svenska Kraftnät, CFO - Gotlandsbolaget Bitr Projektledare - Statens Fastighetsverk Projektledare ombyggnad - Familjebostäder Projektledare -Stockholms Fastighetskontor Förstudie för Koncernövergripande HR chef - Swerea Försäljningschef stålbroar -- ett industriföretag Försäljningsingenjör grundläggning - industriföretag Regionchef Norr - Carillion Rail Sverige Tekniska konsulter med ledaransvar - tekniskt konsultföretag, Regionchef - Bergteknik, Affärsområdeschef - Vatten o Miljö, Regionansvarig- Vatten o Miljö, Regionansvarig - Vatten o Geologi.Financial Manager - Bombardier Audit Manager och Senior Audit Manager - industriföretag Tax Manager och Senior Tax Manager - industriföretag.
VD till ett dotterbolag inom en forskningskoncern IT-ansvarig - franchiseföretag Affärsområdeschef - internationellt tjänsteföretag IT-projektledare - Capio DiagnostikFörsäljningschef- medelstor intresseorganisation. VD - större logistikföretagen Key Account Manager -ett expansivt företag inom affärsområdet facility management Förhandlingschef - Huddinge kommun Kundtjänstchef -Huddinge kommun IT chef -Huddinge kommun Controller -Fox Film Financial Manager- ett företag inom bilbranschen IT-samordnare Infrastruktur - större ideell organisation

NEDAN AVSLUTADE UPPDRAG NÅGOT LÄNGRE TILLBAKA

Redovisningschef- Försvarsmakten, Controller/upphandlare - Försvarsmakten, Ekonomichef - Arkitektkopiegruppen, Presschef - Telia International Carrier, Kommunikationsstrateg - Telia International Carrier, Inköpare - Pharmacia Upjohn, Ekonomichef - Däckia, Key Account Manager - ICL Nordic, Ekonomichef - Profcom, VD - Danzas ASG, Nordisk Terminalchef - ASG Omlastning, General Manager - Habia Teknoflour, Marknadschef - Sollentunamässan, Presschef - Försvarsmakten, VD - Memec, Produktionschef - Nordwaggon, Regionchef - WM data, Teknisk support - Memec, Säljare - Memec, Strategic Account Manager - AMP Raychem, Ekonomichef - EF, Resebyråchef Ronneby - Nyman& Schlultz, Exportchef - Dalaspack, Säljare - Ornatus, Försäljningschef - Amistor, Inköpschef - Nyman & Schultz, IT-chef - Bennet Resebyrå, Account Manager - Avnet Nortec, VD sekreterare - Östgötabanken, Verkstadschef - Floby, Ekonomichef - Trolle Ljungby, Scandinavian Manager - Yokohama, Affärsområdeschef - Nyman & Schultz, Krafthandläggare - Uppsala Energi, VD - Blue Scandinavian, Säljare - RMI Berghs, VD - Ringborg, Concept Manager - Optiroc, Chef - Danske Bank, FAE- Bexab, VD - Ferrolegeringar, Finansanalytiker - Skandiabanken, Utvecklingschef - Optiroc, FAE - Hitachi, Projektledare - Hollyhammar, Kvalitetschef - Mefab, Affärsutvecklingschef - Onoff, VD - Cavab, Business Controller - Elektronikgruppen, Tekniskt Säljstöd - Elmo, Personalchef - Bennet Resebyrå, VD - Selma Lagerlöf Hotel, Chef Reklamproduktion - Ving Resebyrå, Produktchef - Arla, Chef Kundsupport - Telia Central Support, Säljare - HDP Paulsson, Affärsområdeschef - HDF Paulsson, Säljare - Dipcom Electronics, Säljare - Siemens Elema, Säljare - Telge Energi , Regionchef - Upplands Motor, Teknisk konsult - ELU konsult