Sidhuvudbild

Karriärcoachning

ACC_WEB1.jpg Här finns lång och personlig erfarenhet av coaching, personlig utveckling, ledarskap och rekrytering i många olika befattningar. Birgitta Gure är certifierad coach hos ICF International Coach Federation.

Som karriär- och jobbcoach stöder, inspirerar jag dig i sökandet efter ett nytt jobb eller att hitta din nya väg i företaget som du redan arbetar i.

Det är du och dina behov som styr hur vi lägger upp samarbetet.

Vad behöver du hjälp med / lära dig mer om?
Hitta dina styrkor och kompetenser, ta reda på vad du brinner för.
Du får stöd i att hitta just den väg som är rätt för dig att gå.
Och du blir klar över vilka vägar du kanske inte bör gå grundat på dina tidigare arbetserfarenheter.
Motivation och stöttning att komma ur din håglöshet om du känner så.
Nätverka, få kontakter
Skriva CV och personligt brev
Träna på en anställningsintervju

Så jobbar vi tillsammans
Vi utgår från dig; dina styrkor och kompetenser, eventuella hinder som du kan uppleva samt vilka värderingar och önskemål du har.

Tillsammans upprättar vi en handlingsplan som passar just dig, vilken utgår från en personlig inventering.
Du väljer i den vilka specifika områden du vill ha hjälp med, till exempel att hitta dina styrkor eller skriva CV eller vad vi nu kan komma fram till behövs. Du väljer på vilket sätt som vår kontakt kan passa dig bäst att arbeta med. Det kan ju vara personliga möten och telefon-eller mailkontakt eller en mix av detta. Ibland får du hemuppgifter.

Vi ser till hela Dig och arbetar strukturerat med tydliga mål, konkret och handlingsinriktat.

Som din karriär- och jobbcoach har vi alltid fokus på ditt bästa och skickar löpande vidare tips och idéer till dig som ligger inom ramen för vår gemensamma planering.

Nöjda deltagare lämnar gärna referenser. Läs också några uttalanden under Referenser

Kontakta oss för närmare diskussion.

Maila birgitta.gure at guresearch.se eller ring 070-714 39 29