Sidhuvudbild

Övriga referenser

"Birgitta Gure, rekryteringskonsult och coach på GuReSearch höll ett uppskattat anförande om psykopater för Ruter Dams AffärsNätverk. Temat var: 'Hur undvika att anställa människor med psykopatiska drag, och hur hantera situationen om den redan har inträffat.'

Ca 80 kvalificerade chefer från stora företag i hela Sverige lyssnade, ställde frågor och argumenterade. Några reflekterade att deras företag i sina platsannonser söker personer med extroverta drag, och undrade var gränsen till en psykopatisk personlighet uppstår? Det handlar naturligtvis om en glidande skala. Psykologer brukar bestämt hävda att man inte kan sätta stämpeln psykopat på personer. De har andra beteckningar. Dock kvarstår faktum att det i organisationer och företag finns människor och ledare med psykopatiska drag. Där de finns ställer de ofta till stor förödelse.

Birgitta Gure utgick från ett sådant exempel i sitt anförande. Det handlade om en person som hon var coach till. Personen hade tackat ja till ett spännande jobb, tyvärr under en psykopatisk chef. Till sist sa personen ifråga upp sig. Den psykopatiske chefen finns kvar på samma företag. Omsättningen på medarbetare kring och under den chefen är hög. Men inte så alarmerande hög att någon av cheferna högre upp i hierarkin agerar. Birgitta Gure påpekade dock att företag kan ha nytta och glädje av denna typ av personlighet, förutsatt att chefen till dem är medveten om vilken personlighetstyp de har anställt och klarar att hantera deras mindre goda sidor.

Vi fick positiv återkoppling från åhörarna på Birgitta Gures anförande för Ruter Dams AffärsNätverk och anlitar henne gärna igen.

Gunilla Arhén, VD/grundare Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet Ruter DamWIN, Womens International Network, hade i nov 2008 en paneldebatt om att vara kvinna och medveten i dagens och morgondagens arbetsmarknad. Birgitta Gure, tillilka styrelsemedlem i WIN, var en av debattörerna.

"Den 18 november 2008 deltog Birgitta Gure som expert i en paneldiskussion kring att vara kvinna och medveten i dagens och morgondagens arbetsmarknad. Birgitta gav oss klarheter, handfasta råd och tips inom såväl hur du bygger ditt personliga varumärke samt hur varje enskild person kan göra sig så synlig som möjligt på dagens arbetsmarknad.
Vidare beskrev Birgitta vikten av att chefer idag bör ta vara på och sätta sig in i de yngre generationerna för att inte dessa skall ”fly” utomlands. Vidare att man som rekryteringskonsult måste vara lika ung som de man söker. Det räcker inte med att lita på sitt gamla nätverk utan vara där kandidaterna -morgondagens chefer- finns, nämligen på nätet i hög utsträckning.
Ett handfast tips som jag verkligen bär med mig från Birgitta Gure är, sprid ditt cv på flera olika databaser för att synliggöra dig så mycket som möjligt.

Tack Birgitta för din medverkan under denna mycket intressanta paneldiskussion i ett högaktuellt ämne.

Emilie Nilsson – Regionansvarig Stockholmskommittén i nätverket WIN"